- - NEA

NEA


 

 

 

 • Πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιδιωτικών ασφαλίσεων και επενδύσεων πρόκειται να προχωρήσει στην στελέχωση των γραφείων της στην Λιβαδειά.  Για εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε με τον κ. Τοψιδέλη Παντελή στο τηλέφωνο 6974151721.  

 

 • Αναρτήθηκαν σήμερα, 24 Μαρτίου 2017, στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού www.oaed.gr (στην ενότητα «Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2017») στο «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για όλους τους Δήμους της χώρας για 24.251 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους, είτε από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους είτε με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους από τους αντίστοιχους πίνακες κατάταξης ανέργων που έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

 

 

 •  Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για επτά (7) μήνες και όχι πέραν της  31-12-2017) , συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, που εδρεύει στη Θήβα του Νομού Βοιωτίας.

Ειδικότερα:

 * 7 άτομα ειδικότητας ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ για το ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

 *1 άτομο ειδικότητας ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  για το ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

 *1 άτομο ειδικότητας ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ για τη ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ

Πληροφορίες: κα Δελή Μαρία, και κος Στέφας Στυλιανός (τηλ. επικοινωνίας: 22620 23559, 22620 80147).

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 

 

 • O Δήμος  ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ  ανακοινώνει την πρόσληψη 5 υδρονομέων, για την αρδευτική περίοδο από 1.04.2017 έως 30.09.2017 .

 Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την Δευτέρα 20.03.2017 έως και την Παρασκευή 24.03.2017 στο Γραφείο Προσωπικού στο Δίστομο (υπεύθυνη κα Καρβούνη), στο ΚΕΠ Αράχωβας ( τηλ. : 2267350205 ) και στο τοπικό γραφείο Αντίκυρας (κ. Ντόσκα τηλ. :2267041474) τις ώρες 08:00 – 15:00.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΔΩ

 

 

 • Ο Δήμος Ορχομενού ανακοίνωσε  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος), συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ", στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΕΚΤ», και συγκεκριμένα :

* 1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
* 1 άτομο  ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
* 1 άτομο  ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες κα Ιωάννα  Μέττα ή κος Στάμος Μιχαλοστάμος (τηλ. επικοινωνίας: 2261351103, 2261351105).
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

 • Ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων ανακοίνωσε  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος), συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ", στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΕΚΤ», και συγκεκριμένα :


* 1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
* 1 άτομο  ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
* 1 άτομο  ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 και λήγει την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15:00.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 

 • Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/03-03-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 20 Μαρτίου  2017 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις  3 Απριλίου  2017, ημέρα Δευτέρα.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2017
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

και η προθεσμία αποστολής τους λήγει με την πάροδο της 10ης Απριλίου 2017, ημέρας Δευτέρας.

 

 

 • Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την υλοποίηση είτε προγραμμάτων συνδεόμενων με ξένους πελάτες είτε της βασικής συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής που εδρεύουν στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας).

Η  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

 • Αναρτήθηκαν  οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ". (voucher)
 • Δικαίωμα υποβολής ένστασης έως και την Δευτέρα 6 Μαρτίου.

Μπορείτε να δείτε εδώ τα αποτελέσματα

 

 

 • Εκδόθηκε η 1Ε/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση, εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 ως ισχύει.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την 24η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

 • To AΣΕΠ προκηρυσσει την πληρωση με σειρα προτεραιοτητας εκατον τριαντα πεντε (135) συνολικα θεσεων τακτικου προσωπικου πανεπιστημιακης και τεχνολογικης εκπαιδευσης στα δικαστηρια και τις δικαστικες υπηρεσιες του υπουργειου δικαιοσυνης, διαφανειας και ανθρωπινων δικαιωματων ως κατωτερω:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εξήντα εννιά (69) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Πληροφορικής (ΠΕ Επιστήμης των Υπολογιστών ή ΠΕ Μηχανικών Η/Υ).

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εξήντα έξι (66) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Πληροφορικής (ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 1 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 15 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

 • Αναρτήθηκαν απο τον ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) οι προσωρινοί πίνακες για τους ωφελούμενους που θα καλύψουν 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης, όπως έχουν οριστεί στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για όλους τους Δήμους της χώρας.

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω Πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την 15η Φεβρουαρίου και ώρα 10η πρωινή έως και τη 17η Φεβρουαρίου και ώρα 12η μεσημβρινή. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης.
Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (επισυνάπτοντας τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης), είτε καταθέτοντάς τα στα αρμόδια Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) μέχρι τις 15:00 της 17ης Φεβρουαρίου προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ


 

 • Αναρτήθηκε σήμερα 30 Ιανουαρίου 2017 στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στην ενότητα Πρόγραμμα μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας  για 4.000 θέσεις εργασίας, ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Ανέργων του «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας».

     Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες, καλούνται εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι προκειμένου να παραλάβουν το συστατικό σημείωμα για την υπόδειξή τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

 

 

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ!

Ο ΟΑΕΔ με ανάρτηση του υπενθυμίζει ότι, ο επιδοτούμενος άνεργος υποχρεούται να παρουσιάζεται αυτοπροσώπως και αποκλειστικά στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για να δηλώνει την παρουσία του στα χρονικά διαστήματα που έχουν οριστεί και τα οποία αναγράφονται στη σχετική απόφαση υπαγωγής, ώστε να πιστώνονται τα μηναία επιδόματά. Στην περίπτωση αυτή δεν ανανεώνεται η παρουσία μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

 

 

 • ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Κυρία 60 ετών,Ελληνίδα, σοβαρή και υπεύθυνη,με πολυετή εμπειρία και αγάπη στα παιδιά, αναλαμβάνει τη φύλαξη και φροντίδα βρεφών, νηπίων και παιδιών κατ΄ οίκον, στην πόλη της Λιβαδειάς. (τηλ. 693-7659481)


 • ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ- ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

 Zητείται Εργοθεραπεύτρια -ής (ΤΕ), για πλήρη απασχόληση σε σύγχρονο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών για παιδιά, στην Λιβαδειά. Επιθυμητή εμπειρία στην αισθητηριακή ολοκλήρωση σε αναπτυξιακές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στο email: dadoumig@otenet.gr


 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κεντρική σελιδα | Ο Λογαριασμός μου | Αναζήτηση κατά τοποθεσία | Αναζήτηση κατά εταιρεία | Αναζήτηση κατά κατηγορία | Όροι Χρήσης | Αναπληροφόρηση | Βοήθεια αναζήτησης