- - NEA

NEA 

 

  • Η Δήμαρχος Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόσληψης καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Λιβαδειάς με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

 

 

  • Δημοσιεύθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης όλων των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 60261/3-8-2017 (ΑΔΑ: Ψ50Π465ΦΥΟ-0ΘΖ) Προκήρυξης-Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ (2868) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)» για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες. 

ΟΙ   ΠΙΝΑΚΕΣ   ΕΔΩ

 

 

  •  O ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-07-2018), συνολικά δύο (2) ατόμων ειδικότητας νηπιαγωγών  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, που εδρεύει στο Δίστομο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: 10ης Ιουνίου αρ.28, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπ’ όψιν των κ. κ. Καρβούνη Μορφίας, Σταύρου Μπαντούνα (τηλ. επικοινωνίας: 2267350105, 2267350106).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

 

 

 

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ για ενίσχυση στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό

Ενισχύονται δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους: Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, ζυθοποιία, επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα), μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, μονάδες πυρηνελαιουργείων, μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, μονάδες παραγωγής, εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής, παραγωγή βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες, μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 13/7/2017 - 12/10/2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΕΔΩ

 

 

 

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ για ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β' κύκλος)

Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 6/9/2017 - 11/10/2017, ώρα 17:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΕΔΩ

 

 

  • Ο ΟΑΕΔ με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι  την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101) και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

 

 

  • Πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιδιωτικών ασφαλίσεων και επενδύσεων πρόκειται να προχωρήσει στην στελέχωση των γραφείων της στην Λιβαδειά.  Για εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε με τον κ. Τοψιδέλη Παντελή στο τηλέφωνο 6974151721.  

 

 

  • ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Κυρία 60 ετών,Ελληνίδα, σοβαρή και υπεύθυνη,με πολυετή εμπειρία και αγάπη στα παιδιά, αναλαμβάνει τη φύλαξη και φροντίδα βρεφών, νηπίων και παιδιών κατ΄ οίκον, στην πόλη της Λιβαδειάς. (τηλ. 693-7659481)


  • ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ- ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

 Zητείται Εργοθεραπεύτρια -ής (ΤΕ), για πλήρη απασχόληση σε σύγχρονο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών για παιδιά, στην Λιβαδειά. Επιθυμητή εμπειρία στην αισθητηριακή ολοκλήρωση σε αναπτυξιακές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στο email: dadoumig@otenet.gr


 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κεντρική σελιδα | Ο Λογαριασμός μου | Αναζήτηση κατά τοποθεσία | Αναζήτηση κατά εταιρεία | Αναζήτηση κατά κατηγορία | Όροι Χρήσης | Αναπληροφόρηση | Βοήθεια αναζήτησης