- - NEA

NEA


 
 

  • Εκδόθηκε η 8Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/03-07-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας). 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 20 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 04 Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 8Κ/2017
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 8ης Αυγούστου 2017, ημέρας Τρίτης.


 

  • Το ΙΕΚ Λιβαδειάς σας ενημερώνει πως προτείνει τις παρακάτω ειδικότητες για το Χειμερινό Εξάμηνο 2017 Β

1ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

2ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

3ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

4ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ

5ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)

6ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

7ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

8ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

9ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

10ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)

  Πληροφορίες στο τηλ. 22610-28170 ή να προσέρχεστε στο χώρο του ΙΕΚ καθημερινά από 10:00 έως 12:00 μέχρι 28 Ιουλίου 2017.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 


  • Δόθηκε παράταση προθεσμίας ενεργοποίησης επιταγών κατάρτισης (voucher) - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

Μετά τη λήξη της τελευταίας προθεσμίας (24 Ιουλίου 2017) ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης των ωφελουμένων του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε Κλάδους Αιχμής», σας ενημερώνουμε ότι η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ  αποφασίζει την παράταση της προθεσμίας ενεργοποίησης των επιταγών (voucher) των ωφελουμένων έως και την 13/09/2017 και ώρα 11.59μ.μ.

 

 

  • Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α), ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.), που εδρεύει στο Δήμο Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας, των κάτωθι ειδικοτήτων:

·         *1 άτομο ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

·         *1 άτομο ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

·         *1 άτομο ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Παρασκευή 14/07/2017 έως και την Δευτέρα 24/07/2017.

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.), Χριστοδούλου 12, Λιβαδειά, Τ.Κ. 32131, υπ’ όψιν κου Άγγ. Βλαχόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2261026778).

  Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 


  • Η ΑΣΠΑΙΤΕ ανακοίνωσε την έναρξη του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το έτος 2017-2018.

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή aspete.eap.gr.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 28/06/2017, ώρα 14:00 έως 26/07/2017, ώρα 23:59
Στη Λιβαδειά θα λειτουργήσει  το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ  με 200 συνολικά  θέσεις σπουδαστών/στριών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

  • Το ΑΣΕΠ προκήρυξε την 7Κ/2017  που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα τριών (63) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία) και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού (Λιμενικό Ταμείο Ν. Φθιώτιδας, Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, Οίκος Ναύτου, Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε.), στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου – ΑΕΔΙΚ Α.Ε. (Υπ. Οικονομικών)

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του ΑΣΕΠ η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 11 Ιουλίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 26 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η 7Κ/2017

 

 

 

  • Πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιδιωτικών ασφαλίσεων και επενδύσεων πρόκειται να προχωρήσει στην στελέχωση των γραφείων της στην Λιβαδειά.  Για εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε με τον κ. Τοψιδέλη Παντελή στο τηλέφωνο 6974151721.  

 

 

  • ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Κυρία 60 ετών,Ελληνίδα, σοβαρή και υπεύθυνη,με πολυετή εμπειρία και αγάπη στα παιδιά, αναλαμβάνει τη φύλαξη και φροντίδα βρεφών, νηπίων και παιδιών κατ΄ οίκον, στην πόλη της Λιβαδειάς. (τηλ. 693-7659481)


  • ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ- ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

 Zητείται Εργοθεραπεύτρια -ής (ΤΕ), για πλήρη απασχόληση σε σύγχρονο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών για παιδιά, στην Λιβαδειά. Επιθυμητή εμπειρία στην αισθητηριακή ολοκλήρωση σε αναπτυξιακές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στο email: dadoumig@otenet.gr


 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κεντρική σελιδα | Ο Λογαριασμός μου | Αναζήτηση κατά τοποθεσία | Αναζήτηση κατά εταιρεία | Αναζήτηση κατά κατηγορία | Όροι Χρήσης | Αναπληροφόρηση | Βοήθεια αναζήτησης