- - NEA

NEA


 

 

 

  • Ανακοινώθηκε  η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017, που αφορά την  πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,συνολικά 21 ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκοµείου Λιβαδειάς, που εδρεύει στη Λιβαδειά του Νοµού Βοιωτίας.

ΣΟΧ 2/2017

 

 

  • Δημοσιεύθηκε η 6Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων τριών (203) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 15 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2017

 


  • Αναρτήθηκαν στα καταστήματα των αρμόδιων Υπηρεσιών για τον ν. 2643/1998, καθώς και στην ιστοσελίδα του Oργανισµού www.oaed.gr, οι τελικοί πίνακες αποτελεσμάτων για τις 14 προκηρύξεις του ν. 2643/1998 Δεκεμβρίου 2014, οι οποίες εκδόθηκαν ανά την επικράτεια από τις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις και τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.

Οι προκηρύξεις αυτές αφορούν στον διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ, προσώπων που υπάγονται στην προστασία του νόμου αυτού (κατηγορίες πολυτέκνων, τριτέκνων, ατόμων με αναπηρία, τέκνων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, συγγενών ατόμων με αναπηρία, τέκνων αναπήρων πολέμου ή ειρηνικής περιόδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παράγρ. 1 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει σήμερα).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ

 

 

  • To ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ προκηρύσσει εκατόν πενήντα επτά (157) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού Ξηράς, για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους (1).

Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι Ειδικών Δυνάμεων, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά έως την 20 Ιουν 17 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα),
Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

  • Προκηρύσσονται εκατόν ενενήντα µία (191) θέσεις οπλιτών  και  εφέδρων  για ανακατάταξη  ή επανακατάταξηστον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών µε δυνατότητα παράτασης ενός έτους (1) .

Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Β» και τους έχει απονεμηθεί μία εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων του Παραρτήματος «Α», θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Ε», έως την 20 Ιουν 2017(όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα)

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

  • Εκδόθηκε η προκήρυξη 5κ/2017 που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα επτά (257) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 29 Μαΐου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  5Κ/2017

 

 

  • Πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιδιωτικών ασφαλίσεων και επενδύσεων πρόκειται να προχωρήσει στην στελέχωση των γραφείων της στην Λιβαδειά.  Για εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε με τον κ. Τοψιδέλη Παντελή στο τηλέφωνο 6974151721.  

 

 

  • ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Κυρία 60 ετών,Ελληνίδα, σοβαρή και υπεύθυνη,με πολυετή εμπειρία και αγάπη στα παιδιά, αναλαμβάνει τη φύλαξη και φροντίδα βρεφών, νηπίων και παιδιών κατ΄ οίκον, στην πόλη της Λιβαδειάς. (τηλ. 693-7659481)


  • ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ- ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

 Zητείται Εργοθεραπεύτρια -ής (ΤΕ), για πλήρη απασχόληση σε σύγχρονο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών για παιδιά, στην Λιβαδειά. Επιθυμητή εμπειρία στην αισθητηριακή ολοκλήρωση σε αναπτυξιακές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στο email: dadoumig@otenet.gr


 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κεντρική σελιδα | Ο Λογαριασμός μου | Αναζήτηση κατά τοποθεσία | Αναζήτηση κατά εταιρεία | Αναζήτηση κατά κατηγορία | Όροι Χρήσης | Αναπληροφόρηση | Βοήθεια αναζήτησης