Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών, ιατροφαρμακευτικου υλικού, Παιδικών Σταθμών, Αθλητικών Εγκαταστάσεων & Κατασκήνωσης Παλιομηλιάς.

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δείτε εδώ την οικονομική προσφορά

Δείτε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές

Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Δαύλειας, την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Χαιρώνειας, την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2016

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Ανακοίνωση – πρόσκληση ενδιαφερομένων, για την ανάπτυξη δραστηριότητας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δημοτικούς χώρους.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση – πρόσκληση

Διακήρυξη προμήθειας κάδων και καλαθιών απορριμμάτων διαφόρων ειδών Δήμου Λεβαδέων

Δείτε εδώ την διακήρυξη

Δείτε εδώ την τεχνική έκθεση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σακουλών για ηλεκτρικές σκούπες για τις ανάγκες των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πλαστικών καθισμάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δήμου Λεβαδέων

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Διακήρυξη για την Ανακαίνιση των παιδικών χαρών

Δείτε εδώ τη διακήρυξη

Δείτε εδώ την τεχνική έκθεση