Ανακοίνωση για την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου για τη λειτουργία της δημοτικής κατασκήνωσης στη Παλιομηλιά Ελικώνα

Δείτε εδώ την ανακοίνωση