Αντιδήμαρχοι

Τεχνικών Έργων, εποπτεία και ευθύνη Πολεοδομικού Σχεδιασμού και αναπληρωτής Δημάρχου Χρήστος Κυπραίος
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Προσχολικής Αγωγής, Δια Βίου Μάθησης και τέλεσης Πολιτικών Γάμων Αικατερίνη Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση
Καθαριότητας – Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Διαχείρισης Συντήρησης Οχημάτων Χρήστος Παπαθανασίου
Αθλητισμού και Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Κορωνείας και Κυριακίου Σωτήριος Καρβούνης
Αντιδήμαρχος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων, Εποπτείας Δικτύου Άρδευσης και Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δαύλειας και Χαιρώνειας Κωνσταντίνος Καπλάνης
 Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Πολιτικής Προστασίας  Αθανάσιος Φορτώσης