Αντιδήμαρχοι

Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας, Πολιτικής Προστασίας, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Συγκοινωνιών, Εγκαταστάσεων, Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και αναπληρωτής Δημάρχου Χρήστος Κυπραίος  

 

Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Προσχολικής Αγωγής, Δια Βίου Μάθησης και τέλεσης Πολιτικών Γάμων Αικατερίνη Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση
Καθαριότητας – Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Διαχείρισης Συντήρησης Οχημάτων Χρήστος Παπαθανασίου
Πρωτογενούς Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, Αθλητισμού και Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Κορωνείας και Κυριακίου Σωτήριος Καρβούνης
Αντιδήμαρχος Ηλεκτρολογικών Έργων, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων και Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δαύλειας και Χαιρώνειας Κωνσταντίνος Καπλάνης

 

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχου – Αρμοδιότητες

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων – Αρμοδιότητες

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων – Αρμοδιότητες