Επίσκεψη μαθητών 4ου και 7ου Δημοτικών Σχολείων και του 1ου Λυκείου Λιβαδειάς στη Δήμαρχο Λεβαδέων

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Λιβαδειά, 10 Οκτωβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μαθητές και μαθήτριες των 4ου και 7ου Δημοτικών Σχολείων και του 1ου Λυκείου Λιβαδειάς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Erasmus + Key Action 2 School Education Strategic Partnerships, 2015-1-UK01-KA201-013502-Learning and Teaching Together” συνοδευόμενοι από τους δασκάλους και τους καθηγητές τους επισκέφθηκαν χθες την Δήμαρχο Λεβαδέων κ. Γιώτα Πούλου. Η επίσκεψη των μαθητών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενημέρωσης της Δημάρχου, καθώς ο Δήμος Λεβαδέων συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα ως εταίρος, για τις δράσεις που έχουν αναπτύξει τα συμμετέχοντα σχολεία τόσο σε επίπεδο σχολικών μονάδων όσο και σε επίπεδο κοινότητας.

Οι μαθητές έχουν αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για τη μείωση του φαινομένου των βανδαλιστικών γκράφιτι στην πόλη μας σε μια προσπάθεια καθαρισμού της, αλλά και στην υιοθέτηση χώρων όπου θα δημιουργηθούν καλλιτεχνικά γκράφιτι που θα συμβάλλουν στον καλλωπισμό της. Για την υλοποίηση της δράσης τους οι μαθητές έχουν αναπτύξει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

  • έχουν προχωρήσει στην φωτογραφική καταγραφή των βανδαλιστικών γκράφιτι

  • έχουν συντάξει ερωτηματολόγια και έχουν πάρει συνεντεύξεις από μαθητές και δημότες σχετικά με την εικόνα της πόλης όσον αφορά στα γκράφιτι.

Επίσης έχουν σχεδιάσει την ενημέρωση των δημοτών διαμέσου σχετικής ιστοσελίδας που θα δημιουργήσουν, την ανάπτυξη συνεργασιών με αρμόδιους φορείς για τη μείωση του φαινομένου.

Οι μαθητές θα παρουσιάσουν την δράση τους την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 σε μαθητές σχολείων από την Ισπανία και την Ουαλία που συμμετέχουν επίσης στο πρόγραμμα Erasmus + και θα ακολουθήσει η δράση καθαρισμού επί της οδού Στρατηγού Ιωάννου με την βοήθεια της εθελοντικής ομάδας του Δήμου Λεβαδέων “Λεβαδρώ”.

Η Δήμαρχος Λεβαδέων ζήτησε από τους μαθητές εκτός των γκράφιτι, να της εκθέσουν ποια κατά τη γνώμη τους είναι τα κυριότερα προβλήματα της πόλης τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα από τον Δήμο. Τα παιδιά σημείωσαν ως κυριότερα προβλήματα το θέμα της καθαριότητας και των αδέσποτων, ενώ η Δήμαρχος ενημέρωσε τα παιδιά λεπτομερώς για τις ενέργειες του Δήμου Λεβαδέων για την αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων.

Τέλος, οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων έδειξαν σχέδια – λογότυπα που είχαν σχεδιάσει για την καμπάνια τους που αφορούν στην εξάλειψη του φαινομένου των βανδαλιστικών γκράφιτι τα οποία θα χρησιμοποιήσουν για την εκτύπωση λογοτύπων και μηνυμάτων σε μπλούζες.