Επανάληψη της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ της ΚΕΔΗΛ που αφορούν στο πρόγραμμα relocation του ΟΗΕ

Δείτε εδώ την πρόσκληση και την τεχνική έκθεση