Επανάληψη της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΕΠΙΠΛΩΝ της ΚΕΔΗΛ που αφορούν στο πρόγραμμα relocation του ΟΗΕ

Δείτε εδώ την πρόσκληση και την τεχνική έκθεση