Επιτροπή Αθλητισμού

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ

(αρ. Απόφασης Δημοτικού Συμβούλου 218/3-10-2014)

1. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. ΑΛΕΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΕΛΟΣ

4. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ, ΜΕΛΟΣ

5. ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ

6. ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΜΕΛΟΣ

7. ΣΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΜΕΛΟΣ

8. ΚΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑ, ΜΕΛΟΣ

9. ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ

10.ΡΕΤΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ

11.ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΕΛΟΣ