Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ταχ.Δ/νση:Δωδεκανήσου 12, ΛΙΒΑΔΕΙΑ T.K. 32131
Πληροφ.: κα Σερακιώτη Αλεξάνδρα
Τηλ.: 2261020082

 

Δικαιολογητικά για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Αίτηση για το Κοινωνικό Παντοπωλείο