Πρόσκληση για την συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 23 Μαΐου 2017

Δείτε εδώ την πρόσκληση