Πρόσκληση για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017

Δείτε εδώ την πρόσκληση