Πρόσκληση για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017

Δείτε εδώ την πρόσκληση