Πρόσκληση για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017

Δείτε εδώ την πρόσκληση