Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017

Δείτε εδώ την πρόσκληση