Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

Δείτε εδώ την πρόσκληση