Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λιπασμάτων, φαρμάκων, ζιζανιοκτόνων για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ την τεχνική έκθεση