Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδικού αναβατορίου πισίνας για το Δημοτικό Κολυμβητήριο.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ την τεχνική έκθεση

Δείτε εδώ το έντυπο οικονομικής προσφοράς