Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μηχανήματος φυσιοθεραπείας για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ του Δήμου Λεβαδέων

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ την τεχνική έκθεση

Δείτε εδώ την οικονομική προσφορά