Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επαγγελματικού ψυγείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ την τεχνική έκθεση

Δείτε εδώ την οικονομική προσφορά