Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ψυγείου για τον Α’ Παιδικό Σταθμό

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δείτε εδώ τη μελέτη

Δείτε εδώ την οικονομική προσφορά