Θεατρική Μαθητική Παράσταση

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ – ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΥΛΕΙΑΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΑΥΛΕΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/3/2017 ΩΡΑ 19:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ