ΤΡΟΦΩΝΕΙΑ 2017

21η Έκθεση Γελοιογραφίας

Δήμος Λεβαδέων, Τοπ. Κοινότητα Λαφυστίου, μορφωτικός Σύλλογος Λαφυστίου και

έκθεση παρουσίασης μοντελων καραβιών.

Ισόγειο Νεροτριβής

Ωρες λειτουργίας :19:30-22:30