Αρχεία Κατηγορίας: Διακηρύξεις – Διαγωνισμοί

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Δείτε εδώ τη μελέτη

Δείτε εδώ το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Δείτε εδώ το έντυπο οικονομικής προσφοράς

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ»

Δείτε εδώ την πρότυπη προκήρυξη

Δείτε εδώ την περίληψη της προκήρυξης

Δείτε εδώ το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Δείτε εδώ το έντυπο οικονομικής προσφοράς

Δείτε εδώ την τεχνική περιγραφή

Δείτε εδώ το τιμολόγιο

Δείτε εδώ τον πρϋπολογισμό

EΔείτε εδώ την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Δείτε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές Η-Μ

Δείτε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές Τ.Σ.Υ.

Δείτε εδώ την Τεχνική έκθεση

 

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

Δείτε εδώ την πρωτότυπη προκήρυξη

Δείτε εδώ την περίληψη της προκήρυξης

Δείτε εδώ το τυποποιημένο έγγραφο υπεύθυνης δήλωσης

Δείτε εδώ το έντυπο οικονομικής προσφοράς

Δείτε εδώ την τεχνική περιγραφή

Δείτε εδώ το τιμολόγιο

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

Δείτε εδώ την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Δείτε εδώ την αντιστοίχηση της προσφοράς

Δείτε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας για τους παιδικούς σταθμούς

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ την τεχνική μελέτη

Δείτε εδώ την οικονομική προσφορά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών δημιουργικής απασχόλησης για τους παιδικούς σταθμούς

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ την τεχνική μελέτη

Δείτε εδώ την οικονομική προσφορά

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου προμήθειας ειδών κρεοπωλείου – αρτοποιίας και οπωροπωλείου, για τις ανάγκες των παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών, δημοτικής κατασκήνωσης & κοινωνικοί παντοπωλείου, του Δήμου Λεβαδέων έτους 2017

Δείτε εδώ την διακήρυξη

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης

Δείτε εδώ το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 

Δείτε εδώ την μελέτη

Δείτε εδώ το τιμλόγιο προσφοράς ειδών αρτοποιίου

Δείτε εδώ το τιμολόγιο προσφοράς ειδών οπωροπωλείου

Δείτε εδώ το τιμολόγιο προσφοράς ειδών κρεοπωλείου

Διακήρυξη για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων»

Δείτε εδώ την διακήρυξη

Δείτε εδώ την περίληψη διακήρυξης

Δείτε εδώ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Δείτε εδώ την τεχνική έκθεση

Δείτε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές

Δείτε εδώ την αναλυτική προσμέτρηση

Δείτε εδώ την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Δείτε εδώ το έντυπο οικονομικής προσφοράς

Δείτε εδώ τον φάκελο ασφάλειας και υγείας

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

Δείτε εδώ το τιμολόγιο

Διακήρυξη για την κατασκευή έργου: «Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων»

Δείτε εδώ τη διακήρυξη

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Δείτε εδώ την τεχνική έκθεση

Δείτε εδώ την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων

Δείτε εδώ την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

Δείτε εδώ το έντυπο οικονομικής μελέτης

Δείτε εδώ το τιμολόγιο μελέτης