Αρχεία Κατηγορίας: Διακηρύξεις – Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στείρωση, εμβολιασμών και περίθαλψης αδέσποτων σκύλων Δήμου Λεβαδέων

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ την τεχνική μελέτη

Δείτε εδώ το έντυπο οικονομικής προσφοράς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λαδιού για τις ανάγκες του νεκροταφείου του Δήμου Λεβαδέων

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ την τεχνική έκθεση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λιπασμάτων, φαρμάκων, ζιζανιοκτόνων για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ την τεχνική έκθεση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος ασφαλείας μουσείου αγροτικής κληρονομιάς στον οικισμό Ελικώνα του Δήμου Λεβαδέων.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

Δείτε εδώ το έντυπο οικονομικής προσφοράς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δέντρων και καλλωπιστικών φυτών για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ την τεχνική έκθεση

Δείτε εδώ το έντυπο οικονομικής προσφοράς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ένδυση κ.λ.π.) για τις ανάγκες των εργαζομένων των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ την τεχνική έκθεση

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

Δείτε εδώ το έντυπο οικονομικής προσφοράς

Δείτε εδώ την συγγραφή υποχρεώσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αλατιού προς αντιμετώπιση επιπτώσεων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις κ.λ.π.) για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ την τεχνική έκθεση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 από την Ελικώνας-Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε.

Δείτε εδώ την πρόσκληση