ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΜΥΚΗΝΑΊΚΟΣ ΤΑΦΟΣ

Η ανασκαφή του δρόμου που οδηγούσε στον τάφο σε εξέλιξη. Φωτογραφία: Γιάννης Γαλανάκης

ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΜΥΚΗΝΑΊΚΟΣ ΤΑΦΟΣ

Εργασίες τεκμηρίωσης των οστών στο εσωτερικό του ταφικού θαλάμου. Φωτογραφία: Γιάννης Γαλανάκης

 

Αρχεία Κατηγορίας: Διακηρύξεις – Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ :

Τεχνικές μελέτες επέκτασης κοιμητηρίου Δ.Κ. Λιβαδειάς- Συνοπτικός Διαγωνισμός

Δείτε εδώ την περίληψη της προκήρυξης

Δείτε εδώ την τεχνική μελέτη

Δείτε εδώ την διακήρυξη

Δείτε εδώ την συγγραφή υποχρεώσεων

Δείτε εδώ το ΤΕΥΔ

 

Τεχνικές μελέτες ίδρυσης νέου κοιμητηρίου Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ- Συνοπτικός Διαγωνισμός

Δείτε εδώ την περίληψη της προκήρυξης

Δείτε εδώ την διακήρυξη

Δείτε εδώ την συγγραφή υποχρεώσεων

Δείτε εδώ το ΤΕΥΔ

Δείτε εδώ την τεχνική μελέτη

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ψυγείου για τον Α’ Παιδικό Σταθμό

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δείτε εδώ τη μελέτη

Δείτε εδώ την οικονομική προσφορά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος υπόγειων κάδων απορριμμάτων

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δείτε εδώ την τεχνική μελέτη

Δείτε εδώ την οικονομική προσφορά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος

Δείτε εδώ τη τεχνική μελέτη

Δείτε εδώ το τιμολόγιο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διαμόρφωση-κατασκευή παραγκών της εμποροπανήγυρης του Δήμου Λεβαδέων.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ την τεχνική έκθεση

Δείτε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές

Δείτε εδώ την συγγραφή υποχρεώσεων

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

Δείτε εδώ το έντυπο προσφοράς

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ηχητική – φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Λεβαδέων

Δείτε εδώ τη διακήρυξη

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης

Δείτε εδώ την τεχνική μελέτη

Δείτε εδώ την οικονομική προσφορά

Δείτε εδώ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης