Αρχεία Κατηγορίας: Διακηρύξεις – Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια εντύπων για την Υπηρεσία Καθαριότητας

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ την τεχνική έκθεση

Δείτε εδώ το τιμολόγιο προσφοράς

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια εντύπων για το Δημοτολόγιο.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ την τεχνική έκθεση

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

Δείτε εδώ την συγγραφή υποχρεώσεων

Δείτε εδώ την οικονομική προσφορά

 

 

Ανακοίνωση για την εκμίσθωση αγροκτήματος στη θέση «Ποταμός – Κουμάρι» στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Κληροδ/τος “Μπίμειο Έπαθλο Άμιλλας»

Ενημερώνουμε ότι η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (http://www.minfin.gr/web/g.g.-demosias-periousias) στις 27 Ιουλίου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4182/2013.

Λήξη υποβολής γραπτών προσφορών έως και 16 Αυγούστου 2017.

Δείτε εδώ τη διακήρυξη

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Κατόπτρων Ρύθμισης Κυκλοφορίας.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές

Δείτε εδώ την τεχνική έκθεση

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

Δείτε εδώ την συγγραφή υποχρεώσεων

Δείτε εδώ την οικονομική προσφορά

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ για τον εξοπλισμό των διαμερισμάτων που φιλοξενούν τους ωφελούμενους του προγράμματος προσωρινής στέγασης υποψηφίων προς μετεγκατάσταση και αιτούντων άσυλο (Πρόγραμμα Relocation της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους πρόσφυγες)

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ την τεχνική έκθεση

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας χρωμάτων και λοιπών υλικών

Δείτε εδώ τη διακήρυξη

Δείτε εδώ την τεχνική έκθεση

Δείτε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές

Δείτε εδώ τον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Δείτε εδώ το έντυπο οικονομικής προσφοράς

Δείτε εδώ τη συγγραφή υποχρεώσεων

Δείτε εδώ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Ανακοίνωση για τη συνέχιση της διαδικασίας διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ανακυκλοφορίας Υφιστάμενου Ανοικτού Κολυμβητηρίου Λιβαδειάς»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποπεράτωση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και μερική αναδιαρρύθμιση στο υπάρχον κτίριο στη θέση της υπό κατάργηση ΑΠΧ του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς»

Δείτε εδώ τη διακήρυξη

Δείτε εδώ την περίληψη

Δείτε εδώ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Δείτε εδώ το έντυπο οικονομικής προσφοράς

Δείτε εδώ την τεχνική έκθεση

Δείτε εδώ την τεχνική περιγραφή οικοδομικών εργασιών

Δείτε εδώ την τεχνική περιγραφή Η-Μ εργασιών

Δείτε εδώ το περιγραφικό τιμολόγιο οικοδομικών εργασιών

Δείτε εδώ το τιμολόγιο μελέτης

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

Δείτε εδώ την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Δείτε εδώ την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων οικοδομικών εργασιών

Δείτε εδώ την αντιστοίχιση των άρθρων

Δείτε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές οικοδομικών εργασιών

Δείτε εδώ την μελέτη ανελκυστήρα

Δείτε εδώ την μελέτη πυροπροστασίας

Δείτε εδώ την μελέτη ψυκτικών φορτίων

Δείτε εδώ την μελέτη θερμικών απωλειών

Δείτε εδώ την μελέτη πολυζωνικού συστήματος

Δείτε εδώ την μελέτη φωτοτεχνίας

Δείτε εδώ το υπόμνημα ηλεκτρολογικών συμβόλων