ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΜΥΚΗΝΑΊΚΟΣ ΤΑΦΟΣ

Η ανασκαφή του δρόμου που οδηγούσε στον τάφο σε εξέλιξη. Φωτογραφία: Γιάννης Γαλανάκης

ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΜΥΚΗΝΑΊΚΟΣ ΤΑΦΟΣ

Εργασίες τεκμηρίωσης των οστών στο εσωτερικό του ταφικού θαλάμου. Φωτογραφία: Γιάννης Γαλανάκης

 

Αρχεία Κατηγορίας: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρεώσεων Έτους 2016.

Δείτε εδώ την απόφαση 526-2016

“ Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (398/2016 Απόφαση Ο.Ε)”.

Δείτε εδώ την απόφαση 525-2016

“Αποδοχή όρων μίσθωσης του κτιρίου της “νεροτριβής” όπως αυτό αποτυπώνεται στις με αριθμ πρωτ. 8463/9-12-2016 και 8614/15-12-2016αποφάσεις του Δ.Σ της ΕΤ.Α.Δ. ”.

Δείτε εδώ την απόφαση 524-2016

“ Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού) του έργου:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ” του Δήμου Λεβαδέων.

Δείτε εδώ την απόφαση 523-2016

“ Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ” .

Δείτε εδώ την απόφαση 522-2016

“ Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – του έργου:”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” του Δήμου Λεβαδέων.”.

Δείτε εδώ την απόφαση 521-2016

“Έγκριση της υπ΄αριθμ. 65/2016 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. που αφορά: «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων οικ. έτους 2017”.

Δείτε εδώ την απόφαση 520-2016

“Έγκριση διενέργειας προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, γραφικής ύλης για το έτος 2016.”.

Δείτε εδώ την απόφαση 519-2016