Αρχεία Κατηγορίας: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος “Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (Παντοπωλείο) ” στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδας, ιδιοκτησίας Στάμου Αναστασίας.

Δείτε εδώ την απόφαση 20-2017

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση εντός των χώρων αρμοδιότητας του Δήμου, του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου του ΟΤΕ : NGA καμπίνες Α/Κ Λιβαδειάς (50 καμπίνες).

Δείτε εδώ την απόφαση 19-2017

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απομάκρυνση κουβουκλίου περιπτέρου από την κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, λόγω επικινδυνότητας.

Δείτε εδώ την απόφαση 18-2017

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος “Επιχείρηση Αναψυχής (Καφενείο) ” στην Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου – Δ.Ε. Δαύλειας , ιδιοκτησίας Κουγιώτα Αθανασίου .

Δείτε εδώ την απόφαση 17-2017

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στη Δ.Κ. Λιβαδειάς.

Δείτε εδώ την απόφαση 16-2017

Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο από 01/03/2017 έως και 31/08/2019.

Δείτε εδώ την απόφαση 15-2017

Αλλαγή χρήσης του αναψυκτηρίου στο Πάρκο του Λέοντος στην Τ. Κ. Χαιρώνειας.

Δείτε εδώ την απόφαση 14-2017

Επανεξέταση αιτήματος κ. Κουτσούμπα Κωνσταντίνου περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης.

Δείτε εδώ την απόφαση 13-2017