ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΜΥΚΗΝΑΊΚΟΣ ΤΑΦΟΣ

Η ανασκαφή του δρόμου που οδηγούσε στον τάφο σε εξέλιξη. Φωτογραφία: Γιάννης Γαλανάκης

ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΜΥΚΗΝΑΊΚΟΣ ΤΑΦΟΣ

Εργασίες τεκμηρίωσης των οστών στο εσωτερικό του ταφικού θαλάμου. Φωτογραφία: Γιάννης Γαλανάκης

 

Αρχεία Κατηγορίας: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

Έγκριση της υπ΄ άριθμ. 43/2017 απόφασης της Δ.Κ. Λιβαδειάς που αφορά την απομάκρυνση κάδων από την εκκλησία Αγίου Νικολάου στην περιοχή «Ζαγαράς».

Δείτε εδώ την απόφαση 25-2017

Έγκριση της υπ΄ άριθμ. 40/2017 απόφασης της Δ.Κ. Λιβαδειάς που αφορά την μεταφορά δύο θέσεων κάδων επί της οδού Γαλαξιδίου.

Δείτε εδώ την απόφαση 24-2017

Εξέταση αιτήματος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Επαρχίας Λιβαδειάς για την παραχώρηση μιας θέσης parking, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 44/2017 απόφασης της Δ.Κ. Λιβαδειάς.

Δείτε εδώ την απόφαση 23-2017

«Λήψη απόφασης περί εισήγησης στο Δ.Σ. καθορισμού θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου»

Δείτε εδώ την απόφαση 22-2017

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος “Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (Παντοπωλείο – Κρεοπωλείο) ” στην Τοπική Κοινότητα Δαύλειας, ιδιοκτησίας Κουρεντή Αριστείδη.

Δείτε εδώ την απόφαση 21-2017

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος “Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (Παντοπωλείο) ” στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδας, ιδιοκτησίας Στάμου Αναστασίας.

Δείτε εδώ την απόφαση 20-2017

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση εντός των χώρων αρμοδιότητας του Δήμου, του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου του ΟΤΕ : NGA καμπίνες Α/Κ Λιβαδειάς (50 καμπίνες).

Δείτε εδώ την απόφαση 19-2017

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απομάκρυνση κουβουκλίου περιπτέρου από την κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, λόγω επικινδυνότητας.

Δείτε εδώ την απόφαση 18-2017