ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΜΥΚΗΝΑΊΚΟΣ ΤΑΦΟΣ

Η ανασκαφή του δρόμου που οδηγούσε στον τάφο σε εξέλιξη. Φωτογραφία: Γιάννης Γαλανάκης

ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΜΥΚΗΝΑΊΚΟΣ ΤΑΦΟΣ

Εργασίες τεκμηρίωσης των οστών στο εσωτερικό του ταφικού θαλάμου. Φωτογραφία: Γιάννης Γαλανάκης

 

Αρχεία Κατηγορίας: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2015

΄΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της πολυετούς δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Δείτε εδώ την απόφαση 374/2015

΄Εγκριση ποσού 550,00 ευρώ για προμήθεια χρονομέτρου και κονσόλας ελέγχου για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δείτε εδώ την απόφαση 373/2015

΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 203,00 ευρώ για δημοσίευση προκηρύξεων για την υποβολή δικαιολογητικών σχετικά με την παραχώρηση δύο θέσεων περιπτέρων.

Δείτε εδώ την απόφαση 372/2015

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού #2.890,50€# για Προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπείας του ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων.

Δείτε εδώ την απόφαση 371/2015

΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένων πιστώσεων συνολικού ποσού 9.500,00 ευρώ για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων.

Δείτε εδώ την απόφαση 370/2015

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 400,00 ευρώ για προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων υλικών για το χώρο του ‘‘Ιατρείου ‘’ του ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων .

Δείτε εδώ την απόφαση 369/2015

΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή.

Δείτε εδώ την απόφαση 368/2015

΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 288,89 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΜΠΑΚΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΚΑΙ Δ.Δ. ΠΑΡΟΡΙΟΥ».

Δείτε εδώ την απόφαση 367/2015