ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΜΥΚΗΝΑΊΚΟΣ ΤΑΦΟΣ

Η ανασκαφή του δρόμου που οδηγούσε στον τάφο σε εξέλιξη. Φωτογραφία: Γιάννης Γαλανάκης

ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΜΥΚΗΝΑΊΚΟΣ ΤΑΦΟΣ

Εργασίες τεκμηρίωσης των οστών στο εσωτερικό του ταφικού θαλάμου. Φωτογραφία: Γιάννης Γαλανάκης

 

Αρχεία Κατηγορίας: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 800,33€ για πληρωμή Κατασχετηρίου της εταιρείας Εμμ. Γ. Λιανάκης γραφείου μελετών Α.Ε.

Δείτε εδώ την απόφαση 390-2016

Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 35.000,00 € για Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για την κίνηση των αντλιοστασίων άρδευσης.

Δείτε εδώ την απόφαση 389-2016

΄Εγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή στην Τοπική Κοινότητα Αλαλκομενών.

Δείτε εδώ την απόφαση 388-2016

΄Εγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου.

Δείτε εδώ την απόφαση 387-2016

΄Εγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή στην Τοπική Κοινότητα Ακοντίου.

Δείτε εδώ την απόφαση 386-2016

Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 2.545,00€ για Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου.

Δείτε εδώ την απόφαση 385-2016

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 136.211,04€ για πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων ετών .

Δείτε εδώ την απόφαση 384-2016

΄Εγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή στην Τοπική Κοινότητα Δαύλειας.

Δείτε εδώ την απόφαση 383-2016