ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΜΥΚΗΝΑΊΚΟΣ ΤΑΦΟΣ

Η ανασκαφή του δρόμου που οδηγούσε στον τάφο σε εξέλιξη. Φωτογραφία: Γιάννης Γαλανάκης

ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΜΥΚΗΝΑΊΚΟΣ ΤΑΦΟΣ

Εργασίες τεκμηρίωσης των οστών στο εσωτερικό του ταφικού θαλάμου. Φωτογραφία: Γιάννης Γαλανάκης

 

Αρχεία Κατηγορίας: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.494,74 ευρώ για τόκους υπερημερίας και δικαστικά έξοδα τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

Δείτε εδώ την απόφαση 144-2017

΄Εγκριση δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων ποσού 398.122,19 ευρώ για οφειλές παρελθόντων ετών (ΠΟΕ 2η ).

Δείτε εδώ την απόφαση 143-2017

΄Ασκηση ή μη έφεσης κατά της 112/17 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς και κατά της «TREE COMPANY CORPORATION».

Δείτε εδώ την απόφαση 142-2017

΄Εγκριση Πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017».

Δείτε εδώ την απόφαση 141-2017

΄Εγκριση της υπ΄αριθ. 62/2017 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.

Δείτε εδώ την απόφαση 140-2017

΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 19.000,00 ευρώ που αφορούν δαπάνες Πάγιας Προκαταβολής που χειρίζονται οι Πρόεδροι των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων βάσει του Νόμου 3852/2010 (πάγια προκαταβολή).

Δείτε εδώ την απόφαση 139-2017

΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.150,00 ευρώ για υπερωριακή εργασία (Ληξίαρχος , πρακτικογράφος και γραμματειακή υποστήριξη συμβουλίων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων.

Δείτε εδώ την απόφαση 138-2017

΄Ασκηση έφεσης κατά της 111/2017 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς , και κατά του Νικολάου Παπαρούλα.

Δείτε εδώ την απόφαση 137-2017