Αρχεία Κατηγορίας: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

΄Εγκριση δαπάνης ποσού 226,82 ευρώ και διάθεση πίστωσης για δημοσίευση απόφασης περί υπερωριακής αποζημίωσης.

Δείτε εδώ την απόφαση 83-2017

Έγκριση δαπάνης ποσού 245.000,000€ για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ και διάθεση πίστωσης ποσού 129.451,00€ για το έτος 2017»(πολυετής δαπάνη)

Δείτε εδώ την απόφαση 82-2017

΄Εγκριση δαπάνης ποσού 5.998,13 ευρώ και διάθεση πίστωσης για προμήθεια λαδιού για τις ανάγκες του Νεκροταφείου.

Δείτε εδώ την απόφαση 81-2017

΄Εγκριση δαπάνης ποσού 2.280,85 ευρώ και διάθεση πίστωσης για προμήθεια λιπασμάτων , φαρμάκων , ζιζανιοκτόνων κλπ.

Δείτε εδώ την απόφαση 80-2017

΄Εγκριση δαπάνης & διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. της πάγιας προκαταβολής του Δήμου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Δείτε εδώ την απόφαση 79-2017

Κατάρτιση όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στη θέση «Μπαϊρια» Σχολικού Κλήρου, της Τοπικής Κοινότητας Χαιρώνειας , Δήμου Λεβαδέων.

Δείτε εδώ την απόφαση 77-2017

Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού , για την εκμίσθωση του ακινήτου για χρήση του ως ΄΄Κυλικείο και Τμήμα Ανθοπωλείου΄΄ που βρίσκεται στο Δημοτικό Νεκροταφείο Αγίου Λαζάρου Λιβαδειάς.

Δείτε εδώ την απόφαση 76-2017

Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου στο κλειστό Γυμναστήριο Λιβαδειάς.

Δείτε εδώ την απόφαση 75-2017