Αρχεία Κατηγορίας: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Αναστασίου Φωτίου . από κατάλογο τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων ετών 2013 και 2015 λόγω λανθασμένης εγγραφής .

Δείτε εδώ την απόφαση 161-2017

Έγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων Πάσχα 2017

Δείτε εδώ την απόφαση 160-2017

Υλοποίηση προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2017

Δείτε εδώ την απόφαση 159-2017

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Εργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ”

Δείτε εδώ την απόφαση 158-2017

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Εργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ”

Δείτε εδώ την απόφαση 157-2017

Έγκριση Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο “ Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την πράξη <Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου , με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης , για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων”.

Δείτε εδώ την απόφαση 156-2017

Έγκριση Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο “Τεχνικές μελέτες επέκτασης νέου κοιμητηρίου Δ.Κ Λιβαδειάς”.

Δείτε εδώ την απόφαση 155-2017

Έγκριση Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο “Τεχνικές μελέτες ίδρυσης νέου κοιμητηρίου Τ.Κ Αγίου Γεωργίου”.

Δείτε εδώ την απόφαση 154-2017