Αρχεία Κατηγορίας: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Τακτικά – Αναπληρωματικά μέλη), για δυόμιση έτη ( 6.3.2017 – 31.8.2019 )

Δείτε εδώ την απόφαση 56-2017

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής (Τακτικά – Αναπληρωματικά μέλη), για δυόμιση έτη ( 6.3.2017 – 31.8.2019 )

Δείτε εδώ την απόφαση 55-2017

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας) για δυόμιση έτη ( 6-3-2017 – 31-8-2019 )

Δείτε εδώ την απόφαση 54-2017

Έκδοση ψηφίσματος του βουλευτή Βοιωτίας και πρώην υπουργού Ευάγγελου Μπασιάκου

Δείτε εδώ την απόφαση 53-2017

Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης του Δημοτικού συμβουλίου Λεβαδέων προς τον Δήμαρχο Πάτρας

Δείτε εδώ την απόφαση 52-2017

Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού συμβουλίου Λεβαδέων προστασίας των ποιμνίων από τους λύκους.

Δείτε εδώ την απόφαση 51-2017

Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού συμβουλίου Λεβαδέων για τους αγρότες.

Δείτε εδώ την απόφαση 50-2017

«Λήψη απόφασης περί  σύναψης  Διαδημοτικής Συνεργασίας και αποδοχή των όρων αυτής μεταξύ του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και του Δήμου Λεβαδέων ,  με σκοπό την υποστήριξή του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων,  ως προς την εποπτεία του φυσικού αντικειμένου της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων»,  σύμφωνα με το άρθρο της 6 της ΚΥΑ Δ.23/14435-1135/30.3.2016, και την υποβοήθησή του προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες που ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 2 της ανωτέρω ΚΥΑ

Δείτε εδώ την απόφαση 33-2017