ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΜΥΚΗΝΑΊΚΟΣ ΤΑΦΟΣ

Η ανασκαφή του δρόμου που οδηγούσε στον τάφο σε εξέλιξη. Φωτογραφία: Γιάννης Γαλανάκης

ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΜΥΚΗΝΑΊΚΟΣ ΤΑΦΟΣ

Εργασίες τεκμηρίωσης των οστών στο εσωτερικό του ταφικού θαλάμου. Φωτογραφία: Γιάννης Γαλανάκης

 

Αρχεία Κατηγορίας: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την εργασία « Eργασίες για την εξαγωγή παλαιού ρουλεμάν καθαρίσματος άξονα κίνησης και τοποθέτηση νέου μετά των εργασιών συρναμολόγησης και ρύθμισης αυτού » που ενσωματώνεται στην προμήθεια του Δήμου Λεβαδέων που φέρει τον τίτλο : Προμήθεια Υδροφρακτών , ρουλεμάν και λοιπά εξαρτήματα ρύθμισης νερού καναλιών στην περιοχή της Κρύας .

Δείτε εδώ την απόφαση 373-2017

 

Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την εργασία “Ανύψωσης και Επανατοποθέτησης Ρόδας Νερόμυλου”.

Δείτε εδώ την απόφαση 372-2017

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (Απόφαση 399/ 2017 Ο.Ε )

Δείτε εδώ την απόφαση 371-2017

 

Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 Δήμου Λεβαδέων (άρθρο 163 Ν.3463/06)

Δείτε εδώ την απόφαση 370-2017

 

Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης έτους 2017

Δείτε εδώ την απόφαση 369/2017

Καθορισμός τέλους χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης για το έτος 2017

Δείτε εδώ την απόφαση 368/2017

Έγκριση Κανονισμού Χρήσης και Λειτουργίας της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Έτους 2017

Δείτε εδώ την απόφαση 367/2017

Κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου

Δείτε εδώ την απόφαση 366/2017