Αρχεία Κατηγορίας: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2017

«Εκτύπωση Τουριστικού Οδηγού Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων στην ελληνική γλώσσα και αγγλική γλώσσα»

Δείτε εδώ την απόφαση 239-2017

“Απόσυρση κουβουκλίου κενωθέντος περιπτέρου Τ.Κ Δαύλειας του Δήμου Λεβαδέων (Απόφαση 28/2017 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)”

Δείτε εδώ την απόφαση 238-2017

“Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης”

Δείτε εδώ την απόφαση 237-2017

Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Καρβούνη Καραίσκου του Βασιλείου από κατάλογο (κλήσεις) λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης

Δείτε εδώ την απόφαση 236-2017

Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Κοτσικόρου Χαράλαμπου του Δημητρίου από κατάλογο τελών ακίνητης περιουσίας ετών 2007 έως και 2015 λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης

Δείτε εδώ την απόφαση 235-2017

«Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων».

Δείτε εδώ την απόφαση 234-2017

Έγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εορτασμού Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας

Δείτε εδώ την απόφαση 233-2017

Έγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μνήμης για το “ολοκαύτωμα στο Καλάμι¨στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.

Δείτε εδώ την απόφαση 232-2017