Αρχεία Κατηγορίας: ΚΕΠ

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2017 τέθηκε σε εφαρμογή το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το Πρόγραμμα (ΚΕΑ) απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α)την εισοδηματική ενίσχυση, β)τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και γ)τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην εργασία και στην κοινωνική επανένταξη.

Τα κριτήρια ένταξης στο Πρόγραμμα είναι εισοδηματικά, περιουσιακά και διαμονής.

Τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά απευθείας συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται στην ιστοσελίδα  www.keaprogram.gr, είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους.

Γενικότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτημάτων παρέχονται στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr, και στα έντυπα φυλλάδια που διανέμονται από τα ΚΕΠ και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των ΚΕΠ του Δήμου Λεβαδέων είναι: ΚΕΠ Λιβαδειάς 22613-50.000, ΚΕΠ Αγίου Γεωργίου 22613-51.302, ΚΕΠ Δαύλειας 22613-51.420, ΚΕΠ Κυριακίου 22673-50.310, ΚΕΠ Χαιρώνειας 22613-51.930.

Ειδικότερη ενημέρωση παρέχεται από τον ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΚΕΑ 2017  και από το έντυπο της ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΑ 2017.