Ενημέρωση πολίτη

Δημόσιες Υπηρεσίες – οργανισμοί
Υπηρεσία – Οργανισμός Διεύθυνση Τηλέφωνικό κέντρο
OPΓANIΣMOΣ BAMBAKOΣ AΘHNΩN 21 22610-20864
OPΓANIΣMOΣ NEOTHTAΣ BOIΩTIAΣ ΠΛ. OΔ. ANΔPOYTΣOY 22610-24021
T.E.B.E. – T.A.E. – T.Σ.A. ΛIBAΔEIAΣ ΦIΛOΛAOY & ΣOΦOKΛEOYΣ 22610-29137
Δ.Ο.Υ. AMΦIKΛEIAΣ 22340-22297
Δ.Ο.Υ. ATAΛANTHΣ 22330-22122
Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 17 22610-28505
ΔAΣAPXEIO ΛIBAΔEIAΣ KAΔMOY 11 22610-28306
Ι.Κ.Α. AMΦIKΛEIAΣ 22340-23171
Ι.Κ.Α. ATAΛANTHΣ 22330-22240
Ι.Κ.Α. AΛIAPTOY (IATPEIA) 22680-22271
Ι.Κ.Α. AΛIAPTOY (ΓPAΦEIA) 22680-22235
Ι.Κ.Α. K. TIΘOPEAΣ 22340-49744
Ι.Κ.Α. ΔIΣTOMOY 22670-22670
Ι.Κ.Α. ΛIBAΔEIAΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 8Α 22610-29058
ΝΟΜΑΡΧΙΑ BOIΩTIAΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 22610-86301
Ο.Α.Ε.Δ. ΛIBAΔEIAΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 118 22610-28378
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚH ATAΛANTHΣ 22330-80199
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚH ΛIBAΔEIAΣ 22610-28555
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛIBAΔEIAΣ 22610-26165

 

Αστυνομικά Τμήματα
Τμήμα Δ/νση Τηλέφωνο
ΑΣTYNOMIKH Δ/NΣH BOIΩTIAΣ ΦIΛΩNOΣ 51 22610-88880
ΑΣTYNOMIKO TMHMA AMΦIKΛEIAΣ 22340-22223
ΑΣTYNOMIKO TMHMA APAXΩBAΣ 22670-31333
ΑΣTYNOMIKO TMHMA ATAΛANTHΣ 22330-22202
ΑΣTYNOMIKO TMHMA OPXOMENOY 22610-32311
ΑΣTYNOMIKO TMHMA ΔIΣTOMOY 22670-41222
ΑΣTYNOMIKOΣ ΣTAΘMOΣ EΛATEIAΣ 22340-31222
ΑΣTYNOMIKOΣ ΣTAΘMOΣ K. TIΘOPEAΣ 22340-49222
ΑΣTYNOMIKOΣ ΣTAΘMOΣ MAPTINOY 22330-61205
ΑΣTYNOMIKOΣ ΣTAΘMOΣ MAΛEΣINAΣ 22330-51222
ΑΣTYNOMIKOΣ ΣTAΘMOΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22610-43333
ΑΣTYNOMIKOΣ ΣTAΘMOΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ 22610-52222
ΑΣTYNOMIKOΣ ΣTAΘMOΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 22610-95260
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΦΙΛΩΝΟΣ 51 22610-88835
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛIBAΔEIAΣ ΦΙΛΩΝΟΣ 51 22610-88855
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧAIΑΣ ΛIBAΔEIAΣ

Δείτε Εδώ τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 20:00   &   ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 14:00

Αποστολή των ΚΕΠ είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Ειδικότερα το ΚΕΠ ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων, παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου.

Τη διαβίβαση των αιτήσεων των πολιτών στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διεκπεραίωσή τους αναλαμβάνει το ΚΕΠ, το οποίο παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και στη συνέχεια ειδοποιεί τον πολίτη για την παραλαβή του.

Ο πολίτης πλέον εξυπηρετείται πλήρως από ένα μόνο σημείο (one stop shop), αντί να απευθύνεται σε διαφορετικές υπηρεσίες για διαφορετικές πληροφορίες. Αυτή είναι και αρχή (αρχή της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης του πολίτη από μια θέση εργασίας) βάσει της οποίας λειτουργούν τα ΚΕΠ

Περισσότερες από 1000 διοικητικές πράξεις και διαδικασίες έχουν κωδικοποιηθεί και συστηματοποιηθεί για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Συνηθισμένες Υπηρεσίες που παρέχει το ΚΕΠ:
Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
Επικύρωση φωτοαντιγράφων
Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης
Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
Έκδοση πιστοποιητικού σπουδών
Έκδοση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης
Έκδοση αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου κ.ά.
Μεταβίβαση και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας
Επιδότηση ενοικίου δικαιούχων του ΟΕΚ για παλαιούς και νέους δικαιούχους
Χορήγηση δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ με τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας.
Ειδικό εποχιακό επίδομα του άρθ. 22 του Ν. 1836/89 – ΟΑΕΔ
Οικογενειακό επίδομα – ΟΑΕΔ
Παραλαβή άδειας οδήγησης
Έκδοση επαγγελματικών αδειών
Ανανέωση άδειας οδήγησης
Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας
Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας
Εγγραφή σε εκλογικούς καταλόγους
Εγγραφή σε δημοτολόγια
Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας
Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ
Ασφαλιστική ενημερότητα, διαγραφές, κλπ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, όπου σύνθετα ζητήματα και διοικητικές διαδικασίες μπορούν να εξυπηρετηθούν και διεκπεραιωθούν από τα ΚΕΠ:
ΥΠΕΣΔΔΑ & ΥΠΕΧΩΔΕ
ΥΠΕΣΔΔΑ & ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ.
ΥΠΕΣΔΔΑ & ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΥΠΕΣΔΔΑ
ΥΠΕΣΔΔΑ & ΥΓΕΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΥΠΕΣΔΔΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΠΕΣΔΔΑ & ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠΕΣΔΔΑ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΕΣΔΔΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τρόπος λειτουργίας ΚΕΠ

Ο πολίτης ενημερώνεται επιτόπου από τους υπαλλήλους του ΚΕΠ για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης.
Αν θελήσει να υποβάλει κάποιο αίτημα που αφορά σε μια από τις 1000 και άνω διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνει το ΚΕΠ, απευθύνεται σε έναν υπάλληλο του Κέντρου το οποίο, παρουσία του πολίτη, συμπληρώνει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση. Στη συνέχεια, η αίτηση αποστέλλεται μέσω του ΚΕΠ στην αρμόδια υπηρεσία, όπου και πρωτοκολλείται. Το ΚΕΠ αναλαμβάνει να παρακολουθήσει μέχρι τέλους την εξέλιξη της υπόθεσης, απαλλάσσοντας έτσι τον πολίτη από οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση και πιθανή ταλαιπωρία.
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο πολίτης θα μπορεί να παραλάβει τα δικαιολογητικά του από το ΚΕΠ.
Τα ΚΕΠ έχουν ένα μεσολαβητικό ρόλο. Ενημερώνουν τους πολίτες, τους διευκολύνουν στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, εγγράφων κλπ και αποστέλλουν το φάκελο συμπληρωμένο στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία εξετάζει το αίτημα στην ουσία, ως η μόνη αρμόδια να εκδώσει την τελική διοικητική πράξη.