Έσοδα

Γραφείο Εσόδων

Αρμόδιος Υπάλληλος : Μπάκας Βασίλειος , Φλωκατούλας Λουκάς

Tηλ. επικοινωνίας : 22613 50829

Διεύθυνση : Σοφοκλέους 15

Όροφος : 3ος

 

Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού

Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού επιβάλλονται σε όλα τα ακίνητα που ηλεκτροδοτούνται και εισπράττεται μέσω του λογαριασμού ΔΕΗ.

Καθορίζεται από τον τύπο: εμβαδόν ακινήτου Χ συντελεστή παλαιότητας

Ισχύει και για μη ηλεκτροδοτούμενα, αλλά χρησιμοποιούμενα ακίνητα.

 

 

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Το τέλος ακίνητης περιουσίας επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα εκτός από εκείνα που υπάγονται στην παρ. 7 του Ν. 2130 άρθρο 24 (κοινόχρηστοι χώροι, εργοταξιακοί χώροι κ.λ.π).

Καθορίζεται από τον τύπο: εμβαδόν ακινήτου Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστή παλαιότητας Χ συντελεστή ΤΑΠ (0,0035%)

Εισπράττεται μέσω του λογαριασμού ΔΕΗ.

Σε περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου εισπράττεται μέσω βεβαιωμένων καταλόγων.

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

 • Αίτηση συμπληρωμένη με σκριβή τ.μ. βάσει συμβολαίου
 • Συμβόλαιο (απλή προσκόμιση)
 • Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ εξοφλημένο για κάθε ιδιοκτησία που θα μεταβιβαστεί
 • Σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιοκτησίας (π.χ. αποθήκη, γκαράζ, που ηλεκτροδοτείται από τον κοινόχρηστο μετρητή, χρειάζεται ο τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ των κοινοχρήστων εξοφλημένος.

ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

 • Αίτηση συμπληρωμένη με σκριβή τ.μ. βάσει συμβολαίου
 • Συμβόλαιο (απλή προσκόμιση)
 • Απόκομμα υπεύθυνης δήλωσης για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ή διπλότυπο είσπραξης.
 • Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου χρειάζεται η προσκόμιση εγγράφου διακοπής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ.

 

 

Τέλος επί των Ακαθαρίστων Εσόδων Κέντρων Διασκέδασης

Απαιτείται:

 • Δήλωση άρθρου 8 Ν. 1599/86 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος»
 • Περιοδική ΦΠΑ
 • Επιτυχής καταχώριση ΦΠΑ

Έναρξη εφορίας για νέο κατάστημα

 

 

Τέλος Παρεπιδημούντων

Απαιτείται:

 • Δήλωση άρθρου 8 Ν. 1599/86 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος»
 • Περιοδική ΦΠΑ
 • Επιτυχής καταχώριση ΦΠΑ

 

 

Τέλος Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων για Περίπτερα-Πανηγύρια

Αφορά τις θέσεις των πανηγυριών που γίνονται σο Δήμο Λιβαδειάς.

 • Θέσεις : 200 € ανά 4μετρο πάγκο
 • Θέσεις : 150 € ανά 4μετρο πάγκο

Απαραίτητη είναι η ύπαρξη πρωτοκολλημένης αίτησης.

Για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων με: Ψυγεία, παιχνίδια και σκαλιέρες έξω από τον κύριο χώρο των περιπτέρων μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ “ 19€ / τ.μ. / μήνα

 

 

Δημοτικός Φόρος

Επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα που ηλεκτροδοτούνται και εισπράττεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.

Καθορίζεται από τον τύπο: εμβαδόν Χ συντελεστή Δ.Φ. Χ συντελεστή παλαιότητας

 

 

Για την τροποποίηση Τετραγωνικών Μέτρων, απαιτείται:

 • Αίτηση (ιδιοκτήτη)
 • Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ εξοφλημένο
 • Συμβόλαιο (απλή προσκόμιση)
 • Σε περίπτωση μείωσης τετραγωνικών υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, διότι μόνο ο ιδιοκτήτης δύναται να προχωρήσει σε μείωση των τετραγωνικών του ακινήτου.

 

 

Δικαιολογητικά όταν πρόκειται να γίνει ή έχει γίνει κατεδάφιση ακινήτων

Απαιτείται:

 • Αίτηση με ακριβή τ.μ. των ακινήτων και του οικοπέδου βάσει συμβολαίο
 • Συμβόλαιο κατεδαφισμένου ακινήτου (απλή προσκόμιση)
 • Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ εξοφλημένο από όσους μετρητές υπήρχαν στο κατεδαφισμένο ακίνητο καθώς και το έντυπο διακοπής ρεύματος από τη ΔΕΗ
 • Άδεια κατεδάφισης
 • Άδεια οικοδομής νέου κτίσματος
 • Αν το παλιό και μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο δηλωνόταν στη ΔΟΥ ως κενό, τότε προσκομίζεται το Ε2.

 

 

Δικαιολογητικά Συνένωσης Ακινήτων

Απαιτείται:

 • Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου με αριθμό παροχής
 • Συμβόλαιο (απλή προσκόμιση)
 • Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ εξοφλημένο από όσους μετρητές υπήρχαν
 • Ταυτότητα του ιδιοκτήτη διότι η συνένωση μπορεί να γίνει μόνο από τον ιδιοκτήτη
 • Σε περίπτωση συνένωσης οικοπέδων απαραίτητη είναι εκτός από την προσκόμιση συμβολαίων και η υπεύθυνη δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ή το διπλότυπο είσπραξης
 • Έτος οικοδομικής άδειας

 

Διαχωρισμός Ακινήτων

Απαιτείται:

 • Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου με το νέο αριθμό παροχής του ενός ακινήτου
 • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη στην οποία να δηλώνονται τα τ.μ. του άλλου ακινήτου
 • Συμβόλαια (απλή προσκόμιση)
 • Έτος οικοδομικής αδείας
 • Ταυτότητα του ιδιοκτήτη διότι η συνένωση μπορεί να γίνει μόνο από τον ιδιοκτήτη
 • Τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ εξοφλημένος

 

 

Ηλεκτροδότηση Διαμερισμάτων Νεοαναγειρόμενης Οικοδομής

Απαιτείται:

 • Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου με αριθμό παροχής του ενός ακινήτου (απαραίτητο είναι να γνωρίζετε ποιες ιδιοκτησίες π.χ. αποθήκη, γκαράζ, διαμέρισμα θα ηλεκτροδοτηθούν από τον ίδιο αριθμό παροχής)
 • Ταυτότητα του δηλούντος τα τ.μ. των ακινήτων (απλή προσκόμιση)
 • Έτος οικοδομικής αδείας
 • Σε περίπτωση που η ηλεκτροδότηση αφορά κοινόχρηστους χώρους, απαραίτητα είναι εκτός από τα ανωτέρω και α) η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού με τα ακριβή τ.μ. των κοινόχρηστων χώρων ή μη που θα ηλεκτροδοτηθούν από τον κοινόχρηστο μετρητή της ΔΕΗ (σχετικό έντυπο δήλωσης θα παραλάβετε από την υπηρεσία μας) & β) η προσκόμιση του λογαριασμού της ΔΕΗ που ήταν εργοταξιακός

 

 

 Επανασύνδεση Ηλεκτρικού Ρεύματος

Απαιτείται:

 • Ταυτότητα του ιδιοκτήτη, διότι η επανασύνδεση μπορεί να γίνει μόνο από τον ιδιοκτήτη
 • Απόκομμα υπεύθυνης δήλωσης για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ή διπλότυπο είσπραξης
 • Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου με αριθμό παροχής

 

 

Ένσταση προς τη Συμβιβαστική Επιτροπή για Πρόστιμα που επιβάλλει ο Δήμος

Η ένσταση απευθύνεται προς τη Συμβιβαστική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων.

Η προθεσμία είναι 20 ημερολογιακές ημέρες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Εις τριπλούν φωτοτυπία το Διπλότυπο Είσπραξης
 • 1,15 € Προνοίας Λιβαδειάς είτε από Δικηγόρο είτε από το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς
 • 1,50 € Μεγαρόσημο από ΔΟΥ