Πολιτογραφήσεις

Δήλωση Πολιτογράφησης Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.2910/2001

Κατεβάστε την αίτηση

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης:

  • Nα έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
  • Να μην έχει διαταχθεί η απέλασή του και
  • Να διαμένει νόμιμα (με άδεια παραμονής ή άλλο επίσημο έγγραφο) 10 συνολικά χρόνια κατά την τελευταία δεκαετία προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεσή του.

Για τους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες ή ανθιγενείς, απαιτείται 5ετής διαμονή κατά τα τελευταία 12 έτη.
Η παραπάνω χρονική προϋπόθεση δεν απαιτείται για αλλοδαπούς που γεννήθηκαν και κατοικούν συνεχώς στην Ελλάδα καθώς και για όσους-όσες είναι σύζυγοι Ελλήνων ή Ελληνίδων υπηκόων που κατοικούν στην Ελλάδα και έχουν αποκτήσει τέκνα.

  • Οι αλλογενείς αλλοδαποί πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, της Ελληνικής Ιστορίας και γενικά του Ελληνικού πολιτισμού. Τα παραπάνω ελέγχονται από την επιτροπή πολιτογραφήσεων.