Πρόνοια – Επιδόματα – Κοινωνικό Παντοπωλείο, Ιατρείο, Φαρμακείο

Έκδοση – ανανέωση βιβλιαρίων ανασφαλίστων
Αίτηση χορήγησης βιβλιαρίου

Δικαιολογητικά για την έκδοση – ανανέωση βιβλιαρίου

Υπεύθυνη Δήλωση χορήγησης βιβλιαρίου

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Δικαιολογητικά για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Αίτηση για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

 

Κοινωνικό Ιατρείο

Δικαιολογητικά για το Κοινωνικό Ιατρείο

Αίτηση ένταξης για τη χορήγηση ειδικής κάρτας παροχών υγείας για το Κοινωνικό Ιατρείο

 

Προνοιακά Επιδόματα

 • Αιματολογικές παθήσεις
 1. Δείτε εδώ την αίτηση
 2. Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά
 3. Δείτε εδώ την υπεύθυνη δήλωση
 4. Δείτε εδώ την υπεύθυνη δήλωση τέκνου
 • Επίδομα Απροστάτευτων Τέκνων
 1. Δείτε εδώ την αίτηση
 2. Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά
 3. Δείτε εδώ την υπεύθυνη δήλωση
 • Επίδομα Βαριάς Αναπηρίας
 1. Δείτε εδώ την αίτηση
 2. Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά
 3. Δείτε εδώ την υπεύθυνη δήλωση
 4. Δείτε εδώ την υπεύθυνη δήλωση τέκνου
 • Επίδομα Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης
 1. Δείτε εδώ την αίτηση
 2. Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά
 3. Δείτε εδώ την υπεύθυνη δήλωση
 • Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης
 1. Δείτε εδώ την αίτηση
 2. Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά
 3. Δείτε εδώ την υπεύθυνη δήλωση
 4. Δείτε εδώ την υπεύθυνη δήλωση τέκνου
 • Επίδομα Κίνησης
 1. Δείτε εδώ την αίτηση
 2. Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά
 3. Δείτε εδώ την υπεύθυνη δήλωση
 • Επίδομα Κώφωσης – Βαρηκοΐας
 1. Δείτε εδώ την αίτηση
 2. Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά
 3. Δείτε εδώ την υπεύθυνη δήλωση
 4. Δείτε εδώ την υπεύθυνη δήλωση τέκνου
 • Επίδομα Ομογενών
 1. Δείτε εδώ την αίτηση
 2. Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά
 3. Δείτε εδώ την υπεύθυνη δήλωση
 • Επίδομα Παραπληγικών – Τετραπληγικών
 1. Δείτε εδώ την αίτηση
 2. Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά
 3. Δείτε εδώ την υπεύθυνη δήλωση
 • Επίδομα Παραπληγικών – Τετραπληγικών Δημοσίου
 1. Δείτε εδώ την αίτηση
 2. Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά
 3. Δείτε εδώ την υπεύθυνη δήλωση
 • Επίδομα Τυφλότητας
 1. Δείτε εδώ την αίτηση
 2. Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά
 3. Δείτε εδώ την υπεύθυνη δήλωση